ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 12. ledna 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informace, zda má Úřad kompetenci ovlivnit to, jak budou vypnuté vysílače na středních a dlouhých vlnách dále udržovány. Dále se dotaz týkal udržení přídělu na dlouhých vlnách a konečně byla požadována informace, týkající se provozování vysílání DRM.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dopisem 17. ledna 2022.

 čj. ČTÚ-2 102/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top