ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 7. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, a to o poskytnutí anonymizovaného spisového přehledu k čj. ČTÚ-26 666/2022-638, včetně anonymizovaného rozhodnutí k uvedenému číslu jednacímu, pokud bylo Úřadem vydáno.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 21. 7. 2022.
 

  čj. ČTÚ-33 212/2022-638
                                                                                    odbor pro severomoravskou oblast

 

 

 

Soubory ke stažení
Top