ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel elektronicky dne 1. 12. 2015 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, jaká byla v letech 2013 až 2015 průměrná délka správního řízení o sporech podle § 127 zákona o elektronických komunikacích od zahájení řízení do jeho pravomocného skončení.

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím dopisem ze dne 11. prosince 2015 poskytnuty následující informace:

Průměrná délka trvání správního řízení vedeného Úřadem o sporech mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti v případě řízení, která byla zahájena a pravomocně ukončena v letech 2013 až 2015 činila 9,5 měsíce. V této průměrné délce řízení je zahrnuta i doba vedení řízení o případném rozkladu, popř. doba přerušení řízení.

čj. ČTÚ-86 740/2015-606

odbor legislativní a právní

Top