ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 1. července 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se problematiky rozkladových komisí předsedkyně Rady ČTÚ a Rady ČTÚ.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 15. července 2022 zaslaným do datové schránky žadatele.

                                                                                                                                                                                                         Čj. ČTÚ-30 151/2022-603/II
                                                                                                                                                                                                     odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
dokument.pdf(435.73 KB)
Top