ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 16. června 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následně na základě výzvy doplněnou dne 28. 6. 2022.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informace, a to rozhodnutí předsedkyně Rady ČTÚ ze dne 24. 5. 2021, čj. ČTÚ-111 949/2016-603.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, po vyloučení chráněných informací,  formou datového souboru zaslaného na e-mailovou adresu žadatele dne 30. června 2022.

                                                                                                                                                                                                                                 Čj. ČTÚ-29 875/2022-603
                                                                                                                                                                                                                        odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
dokument.pdf(1.3 MB)
zadost.pdf(187.1 KB)
Top