ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad zmocněnou osobou žadatele požádán o poskytnutí informace,
a to o sdělení spisové značky, pod kterou je vedeno řízení o přestupku u Úřadu, kdy žadatel je oznamovatelem předmětného přestupku, a toto podání bylo na Úřad postoupeno odborem vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla zmocněné osobě žadatele v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 14. 6. 2022.
 

                                                                                     čj. ČTÚ-27 784/2022-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top