ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, a to o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí č.j.: ČTÚ-35 798/2020-638/V. vyř. - KuB.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 10. 6. 2022.

 

č.j.: ČTÚ-27 412/2022-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

 

Soubory ke stažení
Příloha(7.32 MB)
Top