ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, zda v řízení o přestupku týkajícím se klamavého konání, jehož se měla dopustit Česká pošta, s.p., bylo již vydáno prvostupňovým správním orgánem nové rozhodnutí; v případě, že ano, zda nabylo právní moci a jaká pokuta jím byla uložena. V případě, že takové rozhodnutí nebylo doposud vydáno, požadoval žadatel informaci, v jakém stavu se dané řízení nachází.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím e-mailu ze dne 18. 5. 2022.
 

                                                                                     čj. ČTÚ-22 339/2022-639
oddělení metodiky rozhodování sporů
a ochrany spotřebitele

 

 

Soubory ke stažení
Top