ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí dokumentu obsahujícího závěry šetření Úřadu v oblasti doručování zásilek společností Česká pošta, s.p. (dále jen „Česká pošta“), a to v oblasti Praha 17 – Řepy, resp. Praha 13, v souvislosti s výpadky v doručování způsobenými rekonstrukcí pobočky České pošty na adrese Makovského 2, Praha 17 – Řepy; dále též o poskytnutí informace, zda byla v doručování zjištěna pochybení, v případě, že ano, zda byla České poště udělena sankce a jaká. V neposlední řadě požadoval žadatel informaci, zda Úřad na základě těchto svých zjištění vypracoval plán nápravy situace, a v případě, že ano, zda dohlížel nad jeho prováděním.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím
datové zprávy dne 12. 5. 2022.
 

čj. ČTÚ-21 126/2022-639
                                                                                            
                                                            oddělení metodiky rozhodování sporů

a ochrany spotřebitele
 

 

Soubory ke stažení
Top