ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 27. dubna 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informace, na jakých (a zda vůbec) kmitočtech mohou paragladisté legálně v ČR vysílat ze země či ze vzduchu, jakým výkonem, popř. jak často. Dále, zda je pro takové vysílání požadována licence, registrace PG, případně zkoušky či nikoliv.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dopisem 6. května 2022.

čj. ČTÚ-19 909/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top