ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 4. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, zda ustanovení Poštovních podmínek České pošty, s.p. – základní poštovní služby, na něž dříve upozornil prostřednictvím svého podnětu řešeného pod čj. ČTÚ-55 992/2021-638, byla vyhodnocena jako klamavá obchodní praktika a zda bylo v této věci zahájeno správní řízení ve věci uložení povinnosti provést změnu poštovních podmínek.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím
e-mailu ze dne 2. 5. 2022.

 

čj. ČTÚ-18 100/2022-639
                                                                                                                                                        oddělení metodiky rozhodování sporů

a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Top