ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 7. dubna 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informace, kdo zajišťuje ochranu rádiového příjmu na frekvencích a v pásmech, které nejsou určeny pro využití Ministerstvem obrany ČR a které jsou určeny pro využití Ministerstvem obrany ČR.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace e-mailem 20. dubna 2022.

čj. ČTÚ-16 421/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top