ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 3. 2022 telefonickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Úřad byl požádán o informaci vztahující se k podáním ze dne 10. 2. 2021 a 17. 2. 2021 evidované pod ČTÚ-8 794/2021, a to konkrétně o informaci, zda bylo v souvislosti s šetřenou věcí (obtěžování nevyžádaným hovorem za účelem marketingu) zahájeno řízení o přestupku, a pokud ano, pak poskytnutí tohoto rozhodnutí.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to dopisem ze dne 6. 4. 2022.
 

čj. ČTÚ-14 486/2022-631
odbor pro oblast Praha

 

Soubory ke stažení
Top