ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 30. října 2015 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informace:

a) rozhodnutí soudů ve věcech, v nichž vystupuje Český telekomunikační úřad a obchodní společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 6064, jejichž právní moc nastala v období do jednoho roku před podáním této žádosti (tj. od 30. 10. 2014 do 30. 10. 2015);

b) spisové značky jednotlivých dosud pravomocně neskončených soudních řízení, vedených s Českým telekomunikačním úřadem a obchodní společností Vodafone Czech Republic a.s.;

c) rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ukládající obchodní společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pokutu, které nejsou předmětem soudního řízení a jejichž právní moc nastala v období do jednoho roku před podáním této žádosti (tj. od 30. 10. 2014 do 30. 10. 2015).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace, a to dne 13. listopadu 2015.

Čj. ČTÚ-75 844/2015-603

odbor přezkoumávání rozhodnutí

Top