ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. února 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel žádal o poskytnutí informace, zda předsedovi Rady ČTÚ náleží naturální plnění v podobě užívání služebního vozidla s řidičem i bez něco k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, a dále zda má předseda Rady ČTÚ přístup k utajovaným informacím.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 18. února 2022.

čj. ČTÚ-8 165/2022-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top