ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel elektronicky dne 15. února 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí informací, které byly poskytnuty ze strany Úřadu společnosti LS telcom nebo jiným společnostem po 1. listopadu 2021 – únor 2022 v rámci sběru informací projektu ‘Study on the use of the sub-700 MHz UHF band (470-694 MHz)’, který jménem Evropské komise (DG CONNECT) provádí společnost LS telcom nebo jiná společnost. Dále žadatel požádal o zpřístupnění veškerých informací a korespondence, které byly poskytnuty ze strany Úřadu Evropské komisi, a to včetně poradních orgánů jako například Radio Spectrum Policy Group a veškeré informace poskytnuté The European Conference of Postal and Telecommunications po 1. říjnu 2021.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dne 24. února 2022 prostřednictvím e-mailu.

                                                                                                          čj. ČTÚ-7 242/2022-606
                                                                                                       odbor legislativní a právní

Soubory ke stažení
Top