ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. ledna 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informací k mimosoudnímu řešení sporů řešených u Úřadu v roce 2020.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadatelce poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 2. února 2022
 

                                                                                                 čj. ČTÚ-4 703/2022-639

                                                            oddělení metodiky rozhodování sporů

a ochrany spotřebitele
 

 

Soubory ke stažení
Top