ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 1. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Jednou z požadovaných informací bylo, zda Úřad zveřejnil seznam poskytovatelů telefonních služeb, včetně případných nabídek.

V souladu s § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty údaje umožňující vyhledání a získání požadované informace, včetně odkazu na internetové stránky, kde se informace nacházejí. Žádost byla vyřízena doporučenou listovní zásilkou dne 2. 2. 2022.

Žadatel dále požádal o informace vztahující se ke službám poskytovatele elektronických komunikací. Vzhledem k tomu, že dle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, byla žádost žadatele, v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím, v tomto rozsahu částečně odmítnuta rozhodnutím čj. ČTÚ-4 425/2022-638/I.
-vyř.KoI.
 

čj. ČTÚ-4 425/2022-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top