ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 6. 1. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dohod o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby včetně příloh, informace o částce zaplacené za rok 2021 za poštovní služby a dále kopie v žádosti vyjmenovaných dokumentů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta informace, že v roce 2021 byly za poštovní služby České pošty uhrazeny následující částky:

-              na základě dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 2019/03540 uhrazeno 1 238 376 Kč

-              na základě dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 2019/08320 uhrazeno 4 221 496 Kč.

Dále byly žadateli poskytnuty kopie Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 2019/03540 (výplatní stroj umístěn na pracovišti Sokolovská, Praha) a kopie Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 2019/08320 (výplatní stroje umístěny na pracovišti Ústí/L., Hradec Králové a Ostravě), a dále částka 9 Telekomunikačního věstníku z roku 2005, která obsahuje všechny další žadatelem požadované dokumenty.

čj. ČTÚ-2 317/2022-606
odbor legislativní a právní

Soubory ke stažení
Top