ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 22. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí čj. ČTÚ-29 415/2021-637.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla
dne 4. 1. 2022 žadateli v zákonné lhůtě odeslána požadovaná kopie rozhodnutí.
 

Čj. ČTÚ-24/2022-637

odbor pro jihomoravskou oblast
 

Soubory ke stažení
Top