ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 17. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval sdělení, kolik podnětů/stížností/námitek proti vyřízení reklamace nebo jiných podání obdržel ČTÚ v posledních 3 letech na pobočku České pošty Brno 38.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla dne 29. 12. 2021 žadateli v zákonné lhůtě odeslána požadovaná informace.
 

  čj. ČTÚ-55 235/2021-637
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top