ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 12. 2021 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje informace, jakým subjektům byla Úřadem, odborem kontroly, oddělením kontroly pro severočeskou oblast za poslední dva roky udělena pokuta v řízení o přestupku a v jaké výši. Současně žádá o informaci, v jakých případech byla pokuta následně snížena nebo vrácena a z jakého důvodu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to sdělením ze dne 20. 12. 2021 odeslaným do datové schránky advokáta žadatele.
 

čj. ČTÚ-55 277/2021-622

odbor kontroly
 

 

Soubory ke stažení
Top