ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 2. 2021 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí informací, kdy bylo zahájeno správní řízení čj. 4640/2021 a kdy byla České poště, s.p. udělena pokuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dne 9. 3. 2021.
 

                                                                                                 čj. ČTÚ-11 837/2021-620

                                                            odbor monitorování rádiového spektra

Soubory ke stažení
Top