ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 3. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí II. stupně čj. 15 358/2021-603.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla
dne 14. 12. 2021 žadateli v zákonné lhůtě odeslána požadovaná kopie rozhodnutí.
 

Čj. ČTÚ-53 002/2021-637
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top