ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Úřad byl požádán o sdělení informací o telekomunikačním zařízení, které je nainstalované na střeše domu, jehož je tazatel spoluvlastníkem. Požadovaná informace byla zacílena na identifikování provozovatele dotazovaného  telekomunikačního zařízení. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím  byla žadateli  v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace  v listinné podobě  poštovním dopisem ze dne 26. 11. 2021.
 

čj. ČTÚ-51 477/2021-622
odbor kontroly

 

Soubory ke stažení
Top