ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. 11. 2021 celkem 4 žádosti, ve kterých žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje informace, kolik bylo Úřadem provedeno kontrol podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v rozmezí 1. 1. 2021 – 10. 1. 2021, 1. 2. 2021 – 10. 2. 2021, 1. 4. 2021 – 10. 4. 2021 a 1. 5. 2021 – 10. 5. 2021. Dále žádá o informaci, kolik z těchto kontrol bylo v uvedené dny provedeno ve městech Ústí nad Labem a Děčín.V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to sdělením ze dne 25. 11. 2021 odeslaným poštou na adresu žadatele.
 

čj. ČTÚ-51 551/2021-622

odbor kontroly
 

Soubory ke stažení
Top