ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán žadatelem o poskytnutí informace, zda v období od 21. 5. 2020 do 15. 11. 2021 byly provedeny kontroly zaměřené na dodržování § 4 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o poštovních službách). V souvislosti s provedenými kontrolami pak žadatel žádal o sdělení, kdy se kontroly odehrály, kolik provozoven bylo zkontrolováno a jaké výsledky kontroly přinesly (zda je dodržován postup, vyplývající z rozhodnutí předsedkyně Rady Úřadu čj. ČTÚ-8 767/2019-603 ze dne 25. 1. 2020),

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím
e-mailu ze dne 29. 11. 2021.
 

čj. ČTÚ-50 627/2021-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top