ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. března 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Úřad byl požádán o poskytnutí informace, zda, kdy a s jakým výsledkem bylo prováděno měření intenzity pokrytí sítěmi IT a kvality možnosti příjmu mobilního signálu pro internet v místě domu čp. 23 Horní Javoří, pošta Pecka, okres Jičín.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to datovou zprávou ze dne 9. března 2016.

čj. ČTÚ-137 078/2013-631
odbor pro oblast Praha

Soubory ke stažení
Top