ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 28. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se náhrad škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu poskytovaných ČTÚ v letech 2015 – 2018.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace.

                                                                                                          čj. ČTÚ-17 084/2019-606
                                                                                                          odbor legislativní a právní

Soubory ke stažení
Top