ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 21. 3. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informace o technologiích základnové stanice mobilního operátora Vodafone Czech Republic a.s. v lokalitě Řitka, hydroglobus.

Požadované informace byly poskytnuty dne 1. 4. 2019 dopisem.

čj. ČTÚ-12 404/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top