ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) obdržel dne 13. února 2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací ve věci měřících zařízení, monitoringu, kontroly a správních řízení týkajících se využívání radiového spektra v pásmu 57 – 66 GHz.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dne 26. února 2019.

čj. ČTÚ-6 866/2019-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top