ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) obdržel dne 17. února 2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se problematiky rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ a rozkladové komise Rady ČTÚ.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 4. března 2019.

Čj. ČTÚ-6 881/2019-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
Top