ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu byla doručena dne 27. 11. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o svobodném přístupu k informacím“). V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 10. 12. 2018.

Žadatel podal stížnost proti vyřízení žádosti o poskytnutí informací, která byla rozhodnutím předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ–35/2019-603 dne 15.1.2019 vyřízena a bylo uloženo zabývat se žádostí žadatele v otázce, na které telefonní číslo vyjma tísňových linek, se má obrátit, když se nejedná o ohrožení života, kolikrát byla uložena pokuta za použití linky 158, od koho obdržel správní orgán podnět, který je veden pod č.j. ČTÚ–39 916/2018-638/I.vyř.-Os.

Žádost žadatele v otázce, na které telefonní číslo vyjma tísňových linek, se má obrátit, když se nejedná o ohrožení života byla odložena, a v otázce, od koho obdržel správní orgán podnět, který je veden pod č.j. ČTÚ–39 916/2018-638/I.vyř.-Os byla žadateli poskytnuta informace v odpovědi ze dne 1. 2. 2019.

čj. ČTÚ-67 406/2018-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top