ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 28. 1. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se rozhlasového a televizního vysílání v České republice.

Požadované informace byly poskytnuty dne 8. 2. 2019 e-mailem.

čj. ČTÚ- 5 696/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top