ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 16. 1. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o sdělení, kdy a jakým způsobem mu byl doručen příkaz čj. 077929/2009-631/Šmá/G IV. vyř. ze dne 14. 2. 2011.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to sdělením ze dne 7. února 2019.

čj. 077929/2009-631
odbor pro oblast Praha

Soubory ke stažení
Top