ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 4. 12. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán žadatelem o poskytnutí kopie prvoinstančního, popř. druhoinstančního rozhodnutí podle § 6a zákona č. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) zmíněného na str. 2 Monitorovací zprávy 11/2018, kterou vydává ČTÚ.

O výše uvedené informace žadatel žádal v souvislosti s jeho podnětem, který byl předmětem šetření ČTÚ pod čj. ČTÚ-67 448/2018-638.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím datové schránky dne 19. 12. 2018.

čj. ČTÚ-67 448/2018-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top