ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu byla doručena dne 27. 11. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval informaci:

  • na které telefonní číslo vyjma tísňových linek, se má obrátit, když se nejedná o ohrožení života,
  • kolikrát byla uložena pokuta za použití linky 158,
  • od koho obdržel správní orgán podnět, který je veden pod č.j. ČTÚ – 39 916/2018-638/I.vyř.-OsE,
  • kolik stížností je vedeno na zaměstnankyni správního orgánu, která tento podnět vyřizovala 
  • a dále se dotazoval, zda mohou samotní zaměstnanci rozhodovat o uložení pokuty. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 10. 12. 2018.

čj. ČTÚ-67 406/2018-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top