ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 19. 11. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel doplnil dne 30. 11. 2018.

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se seznamu přidělených kmitočtových pásem s uvedením subjektu (O2 / CETIN, T-mobile CZ nebo Vodafone CZ), kterému bylo dané kmitočtové pásmo přiděleno.

Požadované informace byly poskytnuty dne 3. 12. 2018 s doplněním dne 11. 12. 2018.

čj. ČTÚ- 65 376/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top