ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ") obdržel dne 22. srpna 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatel požaduje poskytnout kopie čtyř prvoinstančních rozhodnutí v řízení vedených odborem ČTÚ pro severomoravskou oblast podle § 6a zákona o poštovních službách. Nepožaduje ta rozhodnutí, která byla z procesních důvodů zastavena, aniž by bylo rozhodnuto o meritu věci. Žádost se týká pouze čtyř takových rozhodnutí, která byla vydána v řízeních, která byla zahájena počínaje dnem 1. 9. 2017 a která jsou podle data zahájení řízení nejstarší.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli po uhrazení nákladů za poskytování informací poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 14. září 2018.

čj. ČTÚ-43 793/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele 

 

 

 

Soubory ke stažení
Top