ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 22. července 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel žádal poskytnout kopie rozhodnutí v řízení vedených ČTÚ v letech 2017 až 2018 podle § 6a zákona o poštovních službách s Českou poštou, s.p., týkajících se reklamace ztrát/krádeží poštovních zásilek. Úřad po žadateli požadoval úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, nebo přesnější stanovení požadavku na informace. Žadatel svou žádost upřesnil a požadoval pouze rozhodnutí vydaná v roce 2018 a pouze odborem ČTÚ pro východočeskou oblast.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 26. července 2018.

čj. ČTÚ-39 168/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top