ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) obdržel dne 22. 10. 2018 prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací ve věci zatíženosti sítí českých mobilních operátorů zahraničními uživateli v roamingu.

Protože žádosti nebylo možné vyhovět zcela, vydal ČTÚ v zákonné lhůtě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím a zbylou část požadovaných informací poskytl v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě.

čj. ČTÚ-62 230/2018-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top