ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 16. 10. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí technického plánu přechodu na standard DVB-T2.

Požadované informace byly poskytnuty dne 26. 10. 2018 dopisem.

čj. ČTÚ- 60 471/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top