ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 31.8.2018 prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve kterém žadatel požadoval:

  1. výsledek správního řízení ČTÚ vůči České poště, s.p. - prvoinstanční a konečné rozhodnutí v uvedené věci,
  2. celkovou výši pravomocné sankce udělené České poště, s.p., v roce 2017.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 24. září 2018.

čj. ČTÚ-56 179/2018-634

Soubory ke stažení
Top