ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ") obdržel dne 24. 8. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o informace o počtu a povaze podnětů, které obdržel prošetřovatel určený v ČTÚ podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, v letech 2016 a 2017.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli poskytnuta informace, že v letech 2016 a 2017 prošetřovatel určený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb. v ČTÚ neobdržel žádný podnět ve smyslu uvedeného nařízení.

čj. ČTÚ-46 931/2018-606
odbor legislativní a právní

Top