ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 8. srpna 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se zaslání údajů o správních řízení sporných podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, za roky 2010 až 2015, jejichž účastníky byli: na straně navrhovatele žadatel a na straně odpůrců jednotlivé právnické nebo fyzické osoby – dlužníci.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to elektronicky do datové schránky dne 23. srpna 2018.

čj. ČTÚ-42 180/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top