ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 21. června 2018 žádost o poskytnutí informací a jejich zveřejnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, podle které žadatel požaduje zaslání kopie čtyř prvoinstančních rozhodnutí podle § 6a zákona o poštovních službách učiněných odborem ČTÚ pro severočeskou oblast, v nichž bylo rozhodnuto o meritu věci. Žádost se týká čtyř takových rozhodnutí učiněných v řízeních, která byla zahájena počínaje dnem 1. 9. 2017 a která jsou podle data zahájení řízení nejstarší. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli po uhrazení nákladů za poskytování informací poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 18. července 2018.

čj. ČTÚ-34 083/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top