ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 8. srpna 2018 elektronické podání, jehož předmětem je žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci zneužívání dominance mobilních operátorů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to zasláním elektronicky dne 17. srpna 2018 na e-mailovou adresu.

čj. ČTÚ-42 480/2018-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top