ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 23. 7. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informace týkající se důvodu využití jeho údajů ČTÚ v registru osob u čj. ČTÚ-73 231/2016-638.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, zaslaná na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti, a to dne 2. 8. 2018.

čj. ČTÚ-39 416/2018-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top