ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. června 2018 elektronické podání, jehož předmětem je žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval ve lhůtě 25 dní poskytnutí:

  1. informace, zda byla České poště, s.p., vyplacena jakákoliv kompenzace, včetně částečné, za nespravedlivou finanční zátěž ve smyslu zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění (dále jen „ZPSL“), jež jí měla vzniknout v období od 1.1.2013 do 31.12.2017 v důsledku poskytování základních poštovních služeb,
  2. kopií rozhodnutí, na jejichž základě byla tato kompenzace vyplacena.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v určené lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 23. července 2018.

 

 

čj. ČTÚ-35 391/2018-611

odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top