ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 19.6.2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací ve věci využívání provozních a lokalizačních údajů v ČR.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, byly žadateli dne 2. července 2018 v zákonné lhůtě požadované informace poskytnuty elektronicky s přílohami, a to zasláním na uvedenou e-mailovou adresu.

čj. ČTÚ 34 873/2018-604
samostatné oddělení bezpečnosti
a krizového řízení

Soubory ke stažení
Top